Política de Privacidade

Dacordo coa Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, informamoslle que os séus datos incorporaranse a un ficheiro automatizado do COITT. O uso destes datos personais tendrá carácter confidencial e utilizaranse exclusivamente para poder prestar o servicio solicitado, así como para enviar información do Colexio e da Asociación. O COITT comprométese a non facilitar a outros terceiros a información contida en ditos ficheiros. O usuario poderá exercer o dereito de acceso, rectificación o cancelación, mediante escrito ó COITT a recepcion@coitt.es.