Enerxía Eléctrica

Atribucións do Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación:

 • Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula as facultades e competencias propias dos enxeñeiros técnicos de telecomunicación.
 • Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a regulación das atribucións profesionáis dos arquitectos e inxeñeiros técnicos.
 • Real Decreto 177/2008, recoñece a atribución nos seguintes módulos profesionáis a tódalas especialidades da Enxeñería Técnica de Telecomunicación.
  • 0232 Automatismos industriáis.
  • 0233 Electrónica.
  • 0234 Electrotecnia.
  • 0235 Instalacións eléctricas interiores.
  • 0236 Instalacións de distribución.
  • 0238 Instalacións domóticas.
  • 0239 Instalacións solares fotovoltaicas.
  • 0240 Máquinas eléctricas.
 • Reáis Decretos 385/2011, 1792/2010, 1127/2010, 1177/2008, 219/2008, 220/2008, 177/2008, 276/2007, 334/2004, 777/1998, 2046/1995, 2044/1995, 623/1995, 621/1995, 850/1993, etc. confirman unha larga tradición no recoñecemento de tais atribucións.

Nota: Cando estos asuntos teñan efectos nun servicio exclusivo de telecomunicacións, o Enxeñeiro Técnico de Telecomunicación é, nese caso, máis prevalente que outras titulacións coas que comparte atribucións.

Todo esto permite:

 • Emitir informes, opinións e practicar peritaxes.
 • Construcción de toda clase de instalacións.
 • Redacción, firma e dirección de proxectos.
 • Exercer a Docencia.
 • Dirección de Industrias.

Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologacións de títulos.

Especialidades dos Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicación (ETT):

 • Telemática.
 • Son e Imaxen.
 • Sistemas Electrónicos.
 • Sistemas de Telecomunicacións.

Enlaces de Interés:

Ver Sentencia do Tribunal Supremo do 21-12-2010.
Ver Execucion forzosa da sentencia do 21-12-2010. Os ETT son técnicos competentes en PIEs.
Ver a noticia completa.