Alianzas e Convenios

CONVENIO AGGETT-AEGITT

O 30 de Septembro de 2016 a Asociación Galega de Graduados e Enxeñeiros Técnicos de Telecomunicacións (en diante AGGETT) firmou un convenio de colaboración coa Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (en diante AEGITT), no que se acorda entre outros puntos integrar en condición de doble asociacionismo aos membros da AEGITT que non expresasen de maneira fehaciente a súa negativa a formar parte da AGGETT, adquirindo esta a defensa do colectivo común, dos intereses dos seus membros e a representación institucional ante as autoridades da Comunidade Autónoma de Galicia.